Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia


Menný zoznam pracovníkov

Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.

 1. Michal Novák, prof. MVDr., DrSc., Dr.h.c., Riaditeľ ústavu
 2. Eva Kontseková, prof. RNDr., DrSc.

Samostatní vedeckí pracovníci CSc., PhD.

 1. Peter Filipčík, RNDr., CSc.
 2. Norbert Žilka, MVDr., PhD.
 3. Rostislav Škrabana, RNDr., PhD. Zástupca riaditeľa
 4. Jozef Hanes, Ing., PhD.

Vedeckí pracovníci CSc., PhD.

 1. Branislav Kováčech, Mgr., PhD.
 2. Peter Kosoň, MUDr., PhD.
 3. Martin Čente, Mgr., PhD.
 4. Jozef Ševčík, Ing., DrSc.
 5. Mangesh Bhide, MVDr., PhD.

Odborní pracovníci VŠ

 1. Zuzana Ondrejičková, Ing.
 2. Zuzana Revická, Mgr.
 3. Gabriela Roľková, Ing., PhD.
 4. Mária Wirth, Mgr.
 5. Michaela Nováková, Mgr.
 6. Kristína Rogers, Ing.
 7. Andrej Kováč, PharmDr.
 8. Monika Žilková, Mgr.
 9. Pavol Novák, Ing., PhD.

Odborní pracovníci ÚSV

 1. Dominika Obetková
 2. Jana Síthová
 3. Jana Jergušová
 4. Ľubica Wojčiaková
 5. Valéria Štofíková
 6. Jozef Végh
 7. Stanislava Mandáková

Doktorandi

 1. Lenka Levárska, Mgr.
 2. Veronika Cubínková, MVDr.
 3. Ivana Zimová, MUDr.,
 4. Tomáš Smolek, MVDr, Mgr.,
 5. Ľubica Wojčiaková, Mgr.
 6. Alena Michalicová, Mgr.,
 7. Veronika Brezováková, MVDr.,
 8. Bernadeta Valachová, MVDr.,
 9. Miroslav Fečík, Mgr.,
 10. Nina Košíková, Mgr.,

Ostatní

 1. Lucia Rojíková