Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Vedenie ústavu

Vedenie ústavu

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c., Riaditeľ ústavu
Tel.: +421 2 5478 8100
E-mail: michal.novak@savba.sk

RNDr. Rostislav Škrabana, PhD., Zástupca riaditeľa
Tel.: +421 2 5478 8100
E-mail: rostislav.skrabana@savba.sk

Doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc., Predseda vedeckej rady
Tel.: +421 2 5478 8100
E-mail: peter.filipcik@savba.sk

RNDr. Monika Žilková, PhD., Vedecký tajomník
Tel.: +421 2 5478 8100
E-mail: monika.zilkova@savba.sk

Na prezeranie .pdf formátu môžete použiť Adobe Acrobat Reader® alebo Foxit Reader®.