Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Etická komisia

Etická komisia

Predseda

  1. Alexander Kiss, RNDr., DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)

Členovia komisie:

  1. Michal Novák, Prof. MVDr., DrSc.(Neuroimunologický ústav SAV)
  2. Peter Filipčík, Doc. RNDr., CSc.(Neuroimunologický ústav SAV)
  3. Boris Mravec, Prof. MVDr., PhD.(Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)
  4. Tomáš Hromádka, MUDr., PhD.(Neuroimunologický ústav SAV)

Náhradník:

  1. Monika Žilková, RNDr., PhD.(Neuroimunologický ústav SAV)
Na prezeranie .pdf formátu môžete použiť Adobe Acrobat Reader® alebo Foxit Reader®.