Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Poradný výbor

Poradný výbor

Predseda

  1. Michal Novák, Prof. MVDr., DrSc.(Neuroimunologický ústav SAV)

Členovia komisie:

  1. Rostislav Škrabana, RNDr., PhD.(Neuroimunologický ústav SAV)
  2. Martin Čente, RNDr., PhD.(Neuroimunologický ústav SAV), tajomík
  3. Michal Hollý, MVDr., (Veterinárna ambulancia, Šaľa)
Na prezeranie .pdf formátu môžete použiť Adobe Acrobat Reader® alebo Foxit Reader®.