Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Ako nás nájsť

Kontakt

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied centrum excelentnosti
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 45
Slovenská republika

Tel.: +421 2 5478 8100
Fax: +421 2 5477 4276
Web stránka ústavu: http://www.niu.sav.sk
E-mail: Daniela.Podmajerska@savba.sk

Užitočné webové odkazy
Všeobecné informácie o ubytovaní a cestovaní
Informácie o Bratislave a Slovensku