Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

DG SANCO

Európsky projekt DG SANCO: ALzheimer COoperative Valuation in Europe - ALCOVE

Európsky Koordinátor: Prof. Laurent DEGOS (president)

Zástupca za Slovenskú republiku: Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr. h.c., Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied

Priority area: 3.3 PROMOTE HEALTH

Action: 3.3.2 Promote healthier ways of life and reduce major diseases and injuries by tackling health determinants

Cieľ projektu:

Alzheimerova choroba a iné demencie sú hrozbou nielen pre svet ale aj pre Slovensko. Incidencia demencie a predovšetkým Alzheimerovej choroby kontinuálne a veľmi prudko vzrastá (4,6 milióna nových prípadov ročne, čo predstavuje jeden nový prípad demencie každých sedem sekúnd - Lancet, 2005). Doposiaľ nie je k dispozícii žiadna účinná liečba, ani spoľahlivá diagnostika Alzheimerovej choroby a ľudstvo je teda vystavené globálnej hrozbe demencie predovšetkým starších obyvateľov. Z týchto skutočností vyplýva odôvodnený predpoklad enormnej záťaže rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí v blízkej budúcnosti. Podľa niektorých predpokladov hrozí z týchto dôvodov dokonca kolaps zdravotných systémov vo vyspelých krajinách.

Jediný spôsob ako v súčasnosti bojovať proti Ach je správne pochopenie vzniku Ach, zlepšenie skorej diagnostiky Ach a správne pochopenie a vyhodnotenie epidemiologických štúdií a následné vypracovanie preventívnych opatrení. Tieto ciele sú cieľmi projektu na ktorom má teraz Slovensko veľkú šancu participovať.

NIU-SAV získal tento grant EU spoločne s najlepšími pracoviskami v Európe, ktoré sa zaoberajú problematikou neurodegeneračných ochorení, predovšetkým Alzheimerovou chorobou a inými demenciami (UK, Francúzsko, Belgicko, Švédsko, Fínsko, Španielsko a.i.).

Benefity pre SR:

  • Priama účasť SR na prioritnej iniciatíve EU v boji proti Alzheimerovej chorobe a iným demenciám v excelentnej spoločnosti vysoko kompetentných pracovísk
  • Možnosť účasti v nasledovných iniciatívach v boji proti Ach ("byť v obraze a nezmeškať vlak"); pre SR je dôležité zachytiť danú iniciativu hneď na jej začiatku
  • očakáva sa čerpanie významného množstva prostriedkov pre boj s demenciou v blízkej budúcnosti
  • Prístup k nformáciám nevyčíslitelnej hodnoty o epidemiológii Ach a iných demenciách v celoeurópskom merítku
  • Priama účasť na analýze a správnom pochopení epidemiologických informácií o Ach a iných demenciách, ktoré budú poskytované mnohými krajnami EU
  • Prompnosť a pružnosť projektu
  • prvé výsledky budú k dispozícii vo februári 2011 a potom v dvojmesačných intervaloch – projekt je plánovaný na 2 roky
  • Priama účasť na procese vylepšenia prevencie a diagnostiky Ach, predovšetkým včasnej diagnostiky – tvorbe diagnostických protokolov pre Ach a iné demencie
  • Priama účasť na vylepšení existujúcej praxe v oblasti zdravotnej starostlivosti o pacientov s Ach
  • Priama účasť na na formulovaní obsahu a použitia "deklarácie vôle" ako aj praktík pri posudzovaní kompetencie starších ľudí s kognitívnym poškodením

Vzľadom k tomu, že zástupcovia Slovenska (NIU-SAV) sú objaviteľmi jednej z primárnych príčin vzniku demencie a sú v boji proti demencii na poprednom mieste vo svete, majú reálny potenciál dosiahnuť v tejto oblasti ďalšie významné úspechy s praktickým dopadom na efektívnosť boja proti Ach a inými demenciámi.


projekt Alcove