Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Veda a výskum

Výskumná skupina 1

Proteín tau tvorí hlavnú zložku neurofibrilárnej patológie pri Alzheimerovej chorobe a príbuzných tauopátiách. V natívnom stave sa tau uplatňuje pri mnohých bunkových procesoch, kde zohráva dôležitú úlohu neusporiadaný charakter jeho molekuly. V podmienkach neurodegenerácie sa však rozpustná užitočná molekula mení na nerozpustné klbká, ktoré sú sprievodným znakom postihnutých neurónov a pravdepodobným pôvodcom ich smrti. Na objasnenie mechanizmu premeny ne usporiadaného tau na zle usporiadané klbko sa sústreďuje pozornosť najlepších vedeckých tímov pracujúcich v tejto oblasti. Ako však zachytiť efemérne formy fexibilnej molekuly, ktoré predchádzajú patologickému zlomu?

čítať viac…