Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Informácie pre uchádzačov

Vedecký pracovník

Neuroimunologický ústav SAV hladá mladých ambicióznych samostatných vedeckých pracovníkov so skúsenosťami z oblasti neurobiológie, neuromorfológie, fyziológie a patologickej fyziológie, proteomiky, molekulovej biológie alebo imunológie. Ústav ponúka možnosť rýchleho vedeckého rastu, prácu v mladom kolektíve ako aj možnosť podieľať sa na špičkových medzinárodných projektoch a vzdelávať sa prostredníctvom krátkodobých pobytov v zahraničným laboratóriách. Ústav disponuje najmodernejšími prístrojmi a metódami, ktoré sú považované za state-of-the-art v oblasti neurovied.

čítať viac…