Publications

Publications in 2021

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.
Select year reporting publications:
  • CSICSÁTKOVÁ, NikoletaMÁTYÁSOVÁ, KatarínaPORUBSKÁ, SáraFILIPČÍK, PeterČENTE, Martin. Dysregulated plasma microRNAs as potential biomarkers of aging and Alzheimer´s disease. In Faseb Journal : Official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Special issue: Experimental Biology 2021 meeting abstracts [serial], 2021, vol. 35, no. S1, art.no. 04982. (2020: 5.191 – IF, Q1 – JCR, 1.709 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04982">https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04982</a> (VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. VEGA 2/0076/18 : Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu) Typ: AFG
  • CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta**ČENTE, MartinFILIPČÍK, PeterMÁTYÁSOVÁ, Katarína. Deregulated microRNA plasma levels as candidate biomarkers of senescence and Alzheimer´s disease. In AD/PD 2021 : Book of abstracts [elektronický zdroj]. – 2021, s. 235. (AD/PD 2021 : The 15th international conference on Alzheimer´s and Parkinson´s diseases. AD/PD 2021 : The 15th international conference on Alzheimer´s and Parkinson´s diseases) Typ: GII
  • GALBA, Jaroslav – PIEŠŤANSKÝ, Juraj – KOVÁČ, AndrejOLEŠOVÁ, DominikaCEHLÁR, Ondrej – KERTYS, Martin – KOZLÍK, Petr – CHAĽOVÁ, Petra – TIRČOVÁ, Barbora – SLÍŽ, Kristián – MIKUŠ, Peter**. Fast and sensitive screening of oxandrolone and its major metabolite 17-Epi-Oxandrolone in human urine by UHPLC-MS/MS with on-line SPE sample pretreatment. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 2, art. no. 480. (2020: 4.411 – IF, Q2 – JCR, 0.782 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/molecules26020480">https://doi.org/10.3390/molecules26020480</a> (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: ADCA
  • MAGAR, Pratibha – PARRAVICINI, Oscar – ŠTEPÁNKOVÁ, Šárka – SVRČKOVÁ, Katarina – GARRO, Adriana D. – JENDRZEJEWSKA, Izabela – PAUK, Karel – HOŠEK, Jan – JAMPÍLEK, Josef – ENRIZ, Richardo D. – IMRAMOVSKÝ, Aleš. Novel Sulfonamide-Based Carbamates as Selective Inhibitors of BChE. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 9447. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
  • MARTONOVÁ, Katarína – HORŇÁKOVÁ, Lenka – JAHODOVÁ, Iveta – IDUNKOVÁ, Alžbeta – MEŠKOVÁ, Klaudia – JANIŠÍKOVA, Eva – ŠKRABANA, Rostislav. Flexible platform for production of medically important proteins. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 312-316. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: <a href="https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2021.pdf">https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2021.pdf</a> (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
  • HEŠKOVÁ, Katarína – HORNAKOVA, Lenka – JAHODOVA, Iveta – IDUNKOVA, Alzbeta – MEŠKOVÁ, Klaudia – JANISIKOVA, Eva – ŠKRABANA, Rostislav. Flexible platform for production of proteins of a quality and quantity. In 1st Student Conference in Structural Biology. – Praha : Česká společnost pro strukturní biologii, 2021. Dostupné na internete: <a href="https://cssb.structbio.org/wp-content/uploads/1stSCSB_booklet_fin.pdf">https://cssb.structbio.org/wp-content/uploads/1stSCSB_booklet_fin.pdf</a> (1st Student Conference in Structural Biology) Typ: GII
  • MÁTYÁSOVÁ, KatarínaCSICSÁTKOVÁ, NikoletaHANES, JozefFILIPČÍK, PeterČENTE, Martin. Peripheral microRNAs as biomarkers of concussive and sub-concussive head impacts in professional soccer players. In Faseb Journal : Official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Speical issue: Experimental Biology 2021 Meeting Abstracts [serial]. – Bethesda : Federation Amer. Soc. Exp. Biol., 2021, vol. 35, no. S1, art. no. 04983. (2020: 5.191 – IF, Q1 – JCR, 1.709 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04983">https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04983</a> (APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. VEGA 2/0076/18 : Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0154/19 : Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie) Typ: AFG
  • VIKARTOVSKÁ, Zuzana – FARBAKOVA, Jana – SMOLEK, TomášHANES, JozefŽILKA, Norbert – HORNAKOVA, Lubica – HUMENIK, Filip – MALOVESKA, Marcela – HUDAKOVA, Nikola – ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Novel Diagnostic Tools for Identifying Cognitive Impairment in Dogs: Behavior, Biomarkers, and Pathology. In Frontiers in Veterinary Science. – FRONTIERS MEDIA SA, 2021, vol. 7, art. no. 551895. (2020: 3.412 – IF, Q1 – JCR, 0.877 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3389/fvets.2020.551895">https://doi.org/10.3389/fvets.2020.551895</a> Typ: ADCA
  • ŽILKA, Norbert. ALZHEIMER – malý sprievodca Alzheimerovou chorobou. Bratislava : Marenčin PT, spol. s r.o., 2021. 224 s. ISBN 978-80-569-0859-4 Typ: ACB