National Projects

Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe
Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease
Program: SRDA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš, PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike
Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby
Long non-coding RNAs as biomarkers of Alzheimer\’s disease
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly
Conformational properties of intrinsically disordered protein tau with the emphasis on the C-terminus of its molecule
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem
Intriguing allostery of a disordered protein: cooperation between tau protein projection domain and microtubule-binding repeats
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škrabana Rostislav, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Vplyv neurofibrilárnej patológie na meningy u transgénneho modelu tauopátie
Program: VEGA
Project leader: MSc. Jadhav Santosh, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie
Molecular biomarkers for canine brain disorders – Monitoring of the brain regeneration and efficacy of treatment
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Žilka Norbert, DrSc.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu
The development of novel approaches for therapy of tauopathies using transport peptides for drugs and antibodies into the brain
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Cerebrovaskulárne a zápalové zmeny hematoencefalickej bariéry v ľudských tauopatiách
Neuroinflammatory changes of the blood-brain barrier in AD, CBD and PSP
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Polčík Michalicová Alena, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Charakterizácia vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom
An investigation into the link between neurofibrillary degeneration and diabetes
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva
Treatment of spinal cord injury using implantation of umbilical cord decellularized matrix
Program: VEGA
Project leader: prof. MUDr. Syková Eva, DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie
Sub-concussive head trauma as risk factor for chronic traumatic encephalopathy
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter, CSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu
Development of therapeutic biomolecules blocking SARS-COV-2 infection
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva, DrSc.
Duration: 16.9.2020 – 31.12.2021