Staff

Name / PositionE-mailPhone
Augustín, Tomáš Mgr.
+421 2 5478 8100
Bhide, Mangesh Ramesh doc. MVDr., PhD.
+421 2 5478 8100
Cehlár, Ondrej Ing., PhD.
+421 2 5478 8100/107
Cubínková, Veronika MVDr., PhD.
+421 2 5478 8100/605
Čente, Martin RNDr., PhD.
+421 2 5478 8100/405
Čižková, Dáša MVDr., DrSc.
+421 2 5478 8100
Feketevíziová, Gertrúda
+421 2 5478 8100/404
Fialová, Ľubica MVDr., PhD.
+421 2 5478 8100/109
Filipčík, Peter doc. RNDr., CSc.
+421 2 5478 8100/455
Gomez Ramirez, Jaime D. , PhD.
Grniaková, Darina Ing.
+421 2 5478 8100
Hanes, Jozef Ing., PhD.
+421 2 5478 8100/410
Hirmajerová, Monika Mgr.
+421 2 5478 8100
Holúbek, Peter
+421 2 5478 8100/407
Horňák, Peter Ing.
+421 2 5478 8100/162
Hromádka, Tomáš MUDr., Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/108
Jadhav, Santosh Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/408
Jergušová, Jana
+421 2 5478 8100
Ježovičová, Martina Mgr.
+421 2 5478 8100/102
Jurišica, Igor prof. Dr., PhD.
+421 2 5478 8100
Kontseková, Eva prof. RNDr., DrSc.
+421 2 5478 8100/109
Koreňová, Miroslava RNDr., PhD
+421 2 5478 8100
Kosoň, Peter MUDr., PhD.
+421 2 5478 8100
Košíková, Nina Mgr.
Kováč, Andrej PharmDr., PhD.
+421 2 5478 8100/410
Kováčech, Branislav Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/107
Kramarčík, Miloš Bc.
+421 2 5478 8100/102
Kvetňanský, Richard RNDr. , DrSc.
Levkut, Mikuláš prof. MVDr., DrSc.
+421 2 5478 8100
Ľubica, Pitlová Ing.
Majerová, Petra Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/410
Majorošová, Barbora Mgr.
+421 2 5478 8100
Malatincová, Darina MUDr.
+421 2 5478 8100
Mandáková, Stanislava
+421 2 5478 8100/405
Matkovčíková, Monika
+421 2 5478 8100/407
Mihalijevičová, Sandra Mgr.
Michalicová, Alena PharmDr.
Novák, Lukáš Ing.
+421 2 5478 8100/409
Novák, Michal prof. MVDr., DrSc., Dr.h.c.
Director
+421 2 5478 8100
Novák, Pavol Ing., PhD.
+421 2 5478 8100/104
Novák, Petr MUDr., PhD.
+421 2 5478 8100/602
Nováková, Michaela Mgr.
+421 2 5478 8100
Obetková, Dominika
+421 2 5478 8100/408
Ondrejičková, Zuzana Ing.
+421 2 5478 8100/409
Parrák, Vojtech MUDr.
+421 2 5478 8100/410
Paulenka-Ivanovová, Natália RNDr., PhD.
+421 2 5478 8100
Pauliková Roľková, Gabriela Ing., PhD.
+421 2 5478 8100/109
Prčina, Michal RNDr., PhD.
+421 2 5478 8100/109
Revická, Zuzana Mgr.
+421 2 5478 8100/409
Síthová, Jana
+421 2 5478 8100/110
Smolek, Tomáš MVDr. Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/408
Stiel Podmajerská, Daniela JUDr.
+421 2 5478 8100
Szabó, Róbert Mgr.
+421 2 5478 8100/108
Škrabana, Rostislav RNDr., PhD.
+421 2 5478 8100/107
Škrabanová, Michaela Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/405
Štofíková, Valéria
+421 2 5478 8100/605
Uhrínová, Ivana MVDr., PhD.
+421 2 5478 8100/605
Valachová, Bernadeta MVDr.
Vargová, Gréta Mgr.
Végh, Jozef
+421 2 5478 8100
Vince Kážmérová, Zuzana Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100
Weisová, Petronela Mgr., PhD.
+421 2 5478 8100/108
Wojčiaková, Ľubica Mgr.
+421 2 5478 8100/109
Záhorcová, Vlasta Ing.
+421 2 5478 8100/405
Žilka, Norbert Doc. MVDr., DrSc.
+421 2 5478 8100/458
Žilková, Monika RNDr., PhD.
+421 2 5478 8100/109